FULL FACE MASK DIVER PSAI

FULL FACE MASK DIVER PSAI

Kurs PSAI Nurkowania w Masce Pełno Twarzowej  jest zaprojektowany aby szkolić nurków w użyciu maski pełno twarzowej oraz zapoznania ich z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizacją, procedurami, technikami, problemami oraz niebezpieczeństwami używania maski pełno twarzowej na wodach otwartych.

Cele: Po zakończeniu kursu kursant zademonstruje na egzaminie pisemnym oraz w wodzie, kompletne zrozumienie danych umiejętności, wiedzy, planowania, organizacji, procedur, technik, problemów oraz zagrożeń używania Maski Pełnotwarzowej na wodach otwartych.

Kwalifikacje: Zastosowanie wiedzy i umiejętności przedstawionych w niniejszym standardzie w celu zaplanowania i przeprowadzenia sportowego nurkowania niedekompresyjnego w środowisku i warunkach zbliżonych do tych szkoleniowych, będąc właściwie wyposażonym i towarzystwie innego certyfikowanego nurka.

Wymagania przed przystąpieniem do kursu

Wiek
Minimalnym wiekiem kursanta jest 18 lat; jednakże kursanci w wieku od ukończonych 15 lat mają prawo uczestniczyć w kursie za pisemną zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.

Wcześniej zdobyte certyfikaty 
Certyfikat kursu Open Water.

Wymagania odnośnie sprzętu
– Standardowy sprzęt PSAI Open Water SCUBA.
– Maska pełnotwarzowa

Przegląd kursu

Kurs PSAI Nurkowanie w Masce Pełnotwarzowej wymaga użycia podręcznika PSAI Nurkowanie w Masce Pełnotwarzowej Ten podręcznik zawiera wszelkie potrzebne informacje do opanowania z dokładnością niezbędną do jego poziomu certyfikacji. Są to następujące informacje:

Cele
– Bezpieczeństwo nurka
– Komunikacja

Zalety
– Zwiększone bezpieczeństwo nurka
– Zanieczyszczona woda
– Nurkowanie zimą
– Komunikacja
– Szkła korekcyjne

Wady
– Zwiększona konsumpcja powietrza
– Pływalność

Typy
– Odpowiednia/nieodpowiednia
– Scuba
– Szybkie podłączenie/rozłączenie
– Zaopatrywanie z powierzchni

Techniki/Procedury

 1. Ubieranie
  • W wodzie oraz na powierzchni
  • Regulacja paska
  • Osłona uszczelniająca

 

 1. Nurkowanie z Maską Pełnotwarzową
  • Wyrównanie
  • Pływalność
  • Usunięcie i wymiana pod wodą
  • Alternatywne źródło powietrza
   • Zapasowa maska
  • Opcje powierzchniowe
   1. Zawór powierzchniowy
 1. Podwodna komunikacja
  1. Typy komunikacji. Sprzęt.
   • PTT
   • VOX
   • Drut/łańcuch
   • Awaria baterii
 1. Użycie oraz konserwacja
  • Autoryzowany serwis / konserwacja

Wróć do listy