Kurs CMAS – Nurkowanie nocne

NURKOWANIE NOCNE

Nurkowania nocne są ciekawą formą nurkowania  ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań podczas dnia.
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy

  1. Warunki uczestnictwa:
    • ukończone 14 lat
    • posiadanie stopnia Płetwonurka P1 KP LOK CMAS lub równorzędne innych organizacji
  1. Czas trwania:
    • teoria 6h
    • praktyka 6h ( w tym 2 nurkowania na 20m)

Uprawnienia:

Płetwonurek posiadający specjalizację SS KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, planowania i przeprowadzenia nurkowania nocnego.

Wróć do listy