Kurs CMAS – P2

KURS P2

 1. Warunki uczestnictwa
  • wiek – minimum 15 lat
  • badania lekarskie lub formularz medyczny
  • posiadanie stopnia Płetwonurka P1 KP LOK CMAS lub innej równoważnej
  • posiadanie specjalizacji nurkowanie nocne (NN) i nawigacja podwodna(NP) KP LOK CMAS
  • posiadanie dowolnej trzeciej specjalizacji nurkowej KP LOK CMAS
 1. Część teoretyczna:
  • Choroby i urazy nurkowe,rozszerzenie wiadomości z P1 z fizyki i fizjologii
  • Wpływ azotu na organizm nurka – narkoza azotowa, procesy saturacji
  • Procedury w sytuacjach awaryjnych, ratownictwo i pierwsza pomoc
  • Planowanie głębokich nurkowań, tabele dekompresyjne
  • Specyfika nurkowania w różnych warunkach środowiskowych.
 1. Część praktyczna:
  • Ocena umiejętności nurkowych – nurkowanie z brzegu
  • Doskonalenie pływalności , nurkowanie w toni
  • Awaryjne wynurzenie z opróżnioną kamizelką (tylko z użyciem płetw)
  • Doskonalenie nawigacji podwodnej
  • Doskonalenie procedury dzielenia się powietrzem z partnerem
  • Ćwiczenie sytuacji awaryjnych (poruszanie się z zalaną maską, utrata 1 płetwy )
  • Nauka procedury wydobycia nieprzytomnego płetwonurka
  • Symulowana akcja ratunkowa – wydobycie, holowanie, 1 pomoc
  • Nauka zaplanowania i przeprowadzenia głębokiego nurkowania
  • Nauka wynurzenia na 1 automacie z dzieleniem się powietrzem z partnerem
  • Nauka użycia boi dekompresyjnej
  • Nurkowanie nocne – ocena umiejętności samodzielnej organizacji nurkowania
  • Ocena zaplanowania, samodzielnej organizacji i przeprowadzenia głębokiego nurkowania
  • Nauka awaryjnego wynurzenia z 15m do 5m bez użycia automatu
 1. Uprawnienia:
  Płetwonurek P2 posiada wiadomości i umiejętności w zakresie nurkowania i ratownictwa nurkowego. Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 30m.

Wróć do listy