Kurs CMAS – P3

KURS P3

 1. Warunki uczestnictwa:
  • wiek – minimum 18 lat
  • badania lekarskie lub formularz medyczny
  • posiadanie stopnia Płetwonurka P2 KP LOK CMAS lub innej równoważnej
  • ważne uprawnienia ratownika Oxygen First Aid DAN
  • posiadanie łącznie sześciu specjalizacji w tym obowiązkowo NN, NP, PW KP LOK CMAS
  • wykonanie min. 50 nurkowań po ukończeniu kursu P2 w tym min. 20 w zakresie 30 m (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych)
 1. Część teoretyczna:
  • Organizacja nurkowania i kierowanie grupą
  • Operowanie małą jednostką pływającą
  • Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi podczas nurkowania
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Obsługa sprężarki
  • Fizyka nurkowania-rozszerzenie wiadomości
  • Sprzęt nurkowy – przegląd wiadomości
  • Zagrożenia i choroby w nurkowaniu
  •  Nurkowanie w różnych warunkach środowiskowych
 1. Część praktyczna:
  • Sprawdzian kondycyjny 800m
  • Sprawdzian podstawowych technik płetwonurkowych
  • Organizacja nurkowania z małej jednostki pływającej i prowadzenie grupy
  • Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z użyciem kamizelki
  • Symulowana akcja ratunkowa – wydobycie, holowanie, 1 pomoc
  • Organizacja nurkowania z zatrzymanym oddechem
  • Prowadzenie grupy płetwonurków pod wodą
  • Prowadzenie grupy z symulacją sytuacji awaryjnej – „brak powietrza”
  • Nurkowanie nocne – prowadzenie grupy
  • Prowadzenie grupy z symulacją sytuacji awaryjnej – wynurzenie na 1 automacie z dzieleniem się powietrzem z partnerem
  • Nawigacja podwodna sprawdzian
  • Nurkowanie głębokie (40m)
  • Symulacja awaryjnego wynurzenia bez użycia automatu
  • Nurkowanie głębokie – samoocena narkozy
 1. Umiejętności:
  Płetwonurek P3 posiada wiadomości i umiejętności w zakresie organizacji nurkowania, ratownictwa nurkowego oraz kierowania grupą nurków. Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 40m

Wróć do listy