NAWIGACJA PODWODNA UNDERWATER NAVIGATION DIVER PSAI

NAWIGACJA PODWODNA UNDERWATER NAVIGATION DIVER PSAI

Jedna z ważniejszych specjalizacji nurkowych. Dzięki, której jesteśmy w stanie podczas nurkowania  odnaleźć drogę powrotną .

Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.

 1. WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
  • wiek min.15 lat (zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
  • posiadanie uprawnień nurkowych podstawowych lub młodzieżowych
  • posiadanie aktualnych badań lekarskich
 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE
  • podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
  • kompas
 1. CZAS TRWANIA KURSU
  • min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2 godz.)
– środowisko wodne
a) widoczność
b) dźwięk
c) prądy
d) pływy
e) falowanie
– nawigacja naturalna
a) kontury dna
b) podwodne obiekty
c) prądy
d) falowanie
e) światło
f) głębokość
– kompas
a) typy
b) budowa
– użycie kompasu
– szacowanie odległości

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 nurkowania o łącznym czasie min. 1 godz.)
– nurkowanie na zadany azymut
– nurkowanie wg. ustalonej figury geometrycznej

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
– po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej

Wróć do listy