NURKOWANIE NOCNE ORAZ W ZŁEJ WIDOCZNOŚCI

NURKOWANIE NOCNE ORAZ W ZŁEJ WIDOCZNOŚCI

Night Diving / Limited Visibility Diver PSAI

Nurkowania nocne są ciekawą formą nurkowania  ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań podczas dnia.
Nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na zmienne warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

CEL KURSU
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.
Po ukończeniu kursu jego uczestnicy posiadają niezbędną wiedzę o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego, komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności oraz umiejętność posługiwania się latarką w celu przesyłania sygnałów nurkowych. Uczestnicy posiadają również wiedzę jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy
– min. 2 latarki nurkowe
– strobo
– kompas

CZAS TRWANIA KURSU – min. 1 dzień

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2godz.)

TEMATY:
– nurkowania nocne tak czy nie ?
– zagrożenia podczas nurkowań w złej widoczności
– odpowiedni dobór sprzętu
– komunikacja pomiędzy partnerami
a) dobra widoczność
b) widoczność ograniczona oraz warunki nocne
– nawigacja
– zabezpieczenie akwenu

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 – 4 nurkowania, min. czas każdego z nurkowań wynosi 20 min.)
– odpowiednie zabezpieczenie akwenu
– umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
– nawigacja
– znaki nurkowe

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
– po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

Wróć do listy