NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE

NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE

Dry Suit Diver PSAI

Dzięki nurkowaniu w suchym skafandrze  posiadamy lepszy komfort cieplny, zwłaszcza w warunkach środowiskowych występujących w Polsce, a podczas w sytuacji awaryjnej posiadamy alternatywne źródło wyporności

CEL KURSU
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra. W trakcie kursu ćwiczone jest prawidłowe uzyskiwanie pływalności zerowej i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć dobrać odpowiedni dla siebie suchy skafander i umieć w sposób bezpieczny z niego korzystać.

CZAS TRWANIA KURSU
– min. 2 dni

WYMAGANIA
– ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia jest wymagana zgoda obojga rodziców)
– posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.4 godz.)
– budowa, konserwacja i przechowywanie skafandrów suchych
– dopasowanie skafandra suchego
– technika nurkowania w skafandrze suchym
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania o łącznym czasie min. 2 godz.)
– dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
– obsługa zaworów skafandra
– technika wejścia do wody z brzegu i z jednostek pływających
– regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych (zalanie skafandra, niekontrolowane wynurzenie)

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU
– możliwość nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego na głębokości zgodne z posiadanym stopniem nurkowym.

Wróć do listy