NURKOWANIE WRAKOWO-MORSKIE

NURKOWANIE WRAKOWO-MORSKIE

Wreck Diver Cold Water Enviorment PSAI

Nurkowanie na wrakach jest ekscytujące, ze względu na możliwość poznania szczątów historii oraz dotarcia do miejsca, gdzie dotarli nieliczni.  Za każdym razem będąc na tym samym wraku mamy możliwość odkrycia jego historii na nowo.

CEL KURSU
Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
– ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
– posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
– kołowrotek
– bojka dekompresyjna
– kompas
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU
– 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 4 godziny)
– odpowiedni dobór sprzętu
– odnajdywanie i oznaczanie wraku
– nurkowanie i eksploracja (z częściową penetracją wnętrza)
a) umiejętność poręczowania
b) technika pływania w prądzie
c) sposoby wycinania się z sieci
d) zachowywanie się wewnątrz wraków
– likwidowanie stanowiska

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– nurkowanie zapoznawcze
– wycinanie się z sieci
– umiejętność posługiwania się bojką dekompresyjną
– poręczowanie
– kartografia
– nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU
– specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.

Wróć do listy