TWIN SET DIVER

TWIN SET DIVER

OPIS KURSU
Specjalizacja dla nurków, którzy chcą nurkować z użyciem podwójnej butli (twin set) i innego sprzętu odpowiedniego do tego typu nurkowań.

CELE KURSU
Kurs dostarcza niezbędnych informacji, aby:
– Przygotować twin set do planowanego nurkowania
– Wykonać sprawdzenie konfiguracji przed planowaniem nurkowania
– Wykonać zaplanowane nurkowanie z zanurzeniem, fazą denną i wynurzeniem
– Wykonać zamknięcie gazu i procedury izolacji
– zademonstrować techniki: operowania płetwami i pływalności związanych z nurkowaniem twin set

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
– ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
– posiadanie zaawansowanych uprawnień nurkowych na wodach otwartych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– co najmniej 15 zarejestrowanych nurkowań na wodach otwartych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
– Twin set (dwie butle równych rozmiarów złączone razem)
– Skrzydło z odpowiednią wypornością, aby bezpiecznie zabrać nurka i cały sprzęt na powierzchnie
– Dwa automaty oddechowe

CZAS TRWANIA KURSU 3 – 4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE(min. 4 godziny)
– wykłady:
o Wstęp do nurkowania z twin setem
o Dlaczego nurkować z twin setem?
o Komponenty twin seta
o Zalety i wady twin seta
o Typy twin setów
o Urządzenia wypornościowe
o Systemy balastowe
o Regulatory
o Akcesoria do twin setów
o Nurkowanie z twin setem
o Utrzymanie twin seta
– praktyczna demonstracja konfiguracji twin seta

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– sesja w basenie
– nurkowanie w wodach otwartych nie głębiej niż na 30 metrów
– nie wykonuje się nurkowań wymagających dekompresji

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU
Nurek, który pomyślnie ukończy program PSAI Twin Set Diver będzie uprawniony do planowania i wykonywania nurkowania z użyciem twin seta do 30 metrów.

Wróć do listy